Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást (“egyházi adó”) minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon. Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett “egyházi adóval”. A Magyar Püspöki Kar által kért “egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik “egyházi adójukat”.

A nagylelkű adományok befizetésére lehetőség van:

CIB Bankon keresztül: 11100104-19719373-36000001 számlaszámon, vagy a templomban található sárga csekken.

Személyesen misék előtt és után a sekrestyében.