Kőbányának a Maglódi út körül lakó hívei a kórház megépítésétől kezdve a kórház kápolnájában részesülnek lelki ellátásban, de már a második világháború előtt külön kápolna és önálló lelkészség létesítésén fáradoznak. Az egyházi hatóság 1947. január 20-án kelt okiratával állítja fel, a kőbányai plébánia területéből leválasztva az önálló egyházközséget és lelkészséget. 1948-ban megveszik a Sörgyár u. 73/a. sz. alatti telket, amelyen vendéglő áll. Átalakítással és bővítéssel ebből létesítik Szent György titulussal a kápolnát (84 m2), a lelkészi lakásokat és irodát, amelyek egyházi tulajdonban vannak. 1982-ben az Egyházközség területén új lakótelep épült. A szükségkápolna kicsinek bizonyult. Ezért Dr. Lékai László bíboros támogatásával az ÁEH 1984-ben engedélyezte a felújítást. 1986-ban Török Ferenc tervei alapján megindult az építkezés. Az alapkövet 1986. április 27-én tette le Dr. Lékai László bíboros úr, az építkezést Sirkó Simon Atya és a hívek végezték. 1989-ben új templomtervet készít Bertalan Gyula. 1994. május 1-jén Dr. Paskai László bíboros megáldja az új templomot. 1995-tôl plébánia..

Templomunk Plébánosai:

1994 – 2006   Sirkó Simon Plébános

2006 – 2016   Tomanovics József Plébános

 

2016             Lukács József Plébániai Kormányzó

2016 –            Cseh Zoltán Plébániai Kormányzó