Nagyheti és húsvéti szentmisék és gyóntatások rendje

Március 23. szombat előesti szentmise 17 óra

Március 24. vasárnap Virágvasárnap 8 és 10 óra a 10 órai misében barkaszentelés.

Március 25. Nagyhétfő Igeliturgia 8 óra

Március 26. Nagykedd 8 óra

Március 27. Nagyszerda 8 óra

Március 28. Nagycsütörtök Szentmise az utolsó vacsora emlékezetére 18 óra. 21-23 óra között virrasztás Jézussal.

Március 29. Nagypéntek 9-12 óra között gyónási lehetőség 15 órakor keresztút, esti szertartás hódolat a Szent kereszt előtt 18 óra.

Március 30. Nagyszombat 8-19 óráig virrasztás a szentsírnál Vigiliai szentmise 19 óra. A szentmise végén feltámadási körmenet.

Március 31. Húsvétvasárnap 8 és 10 óra, a szentmiséken étel szentelés lesz.

Április 01. Húsvéthétfő 8 óra.